Логотип ЧПК
Логотип ЧПК на главную обратная связь написать письмо новости

новости
о нас
продаём
контакты

Система управління якістю ТОВ „Черкаська продовольча компанія"- першою серед підприємств м'ясопереробної галузі України сертифікована на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001-2008

Кропітка робота по створенню та впровадженню системи управління якістю на ТОВ „ЧПК" розпочалася в 2004 році, адже питання якості виробів - це пріоритетне питання у. розвитку підприємства. Колектив підприємства розуміє, що в нинішніх складних економічних умовах не втратити споживача своєї продукції можна лише задовільнивши його якісними виробами.

З цією метою на підприємстві створена Координаційна рада, яка розробляє стратегію розвитку виробництва, та робоча група з якості, яка оперативно реагує на всі питання, що стосуються якості продукції та контролює виконання робіт по недопущенню зниження показників якості.

Значна увага вищого керівництва приділяється навчанню спеціалістів підприємства. За минулий рік підвищили свою кваліфікацію у сфері якості 93 спеціалісти, та 72 спеціалісти в сфері безпеки та гігієни праці.

Завдяки високому професіоналізму керівників процесів, система управління якістю працює та вдосконалюється на всіх рівнях виробництва. Результатами виконання показників по процесах системи управління якістю є стабільно висока якість продукції, технологічна дисципліна. Сприяє цьому відповідальне відношення до своєї роботи ветеринарних лікарів на всіх стадіях виробництва.

Значна робота спеціалістів відділу маркетингу та збуту проводиться по визначенню рівня задоволеності споживачів, та нарощуванню об'ємів реалізації продукції. З цією метою працівниками відділів проводяться „круглі столи" з оптовими покупцями, дегустації продукції у фірмових та оптових магазинах. Споживачі завжди можуть звернутися з побажаннями стосовно продукції до спеціалістів особисто, або по телефону.

Підсумком роботи по впровадженню та вдосконаленню системи управління якістю стало отримання у 2008 році сертифікату на відповідність системи управління якістю ТОВ „ЧПК" вимогам міжнародного стандарту ISO 9001-2008, що є значним здобутком колективу.

Сьогодні колектив підприємства працює над впровадженням інтегрованої системи управління на основі стандартів ISO 9001- 2008, 22000-2007 (НАССР), OHSAS 18001:2006.